Bruk brodder

Plutselig lå jeg rett ut på den harde bakken. Fem sekund tidligere satt jeg intetanende i bilen. Måtte likevel smile, for jeg var tilsynelatende uskadd. 

Etter nyttår har sprengkulde og snø gitt utfordrende forhold for gående over det meste av landet. Medier kontakter selvfølgelig nærmeste sykehus, og får bekreftet utallige brudd i føtter og armer. Det blir ofte poengtert at hver tredje person over 65 år faller minst en gang årlig. Under lange glatte kuldeperioder er nok prosenten fall hos personer under 65 år temmelig høy. Det er tross alt kun de som oppsøker legevakt eller som blir innlagt på sykehus, som kommer med i fall-statistikken. Mange med frakturer er barn, ungdom og voksne. Ikke bare pensjonister.

Føttene flyttes mot venstre og ut av bilen. Skosålene får kontakt med den isdekte bakken, og jeg starter prosessen med å løfte bakenden opp fra bilsetet. Et tidel sekund senere ligger jeg altså på den glinsende bakken, og har altså ingen sjanse å reagere før jeg ligger strekk ut.

Glad fordi jeg gled før jeg var helt oppreist.

Til nå har brodder vært et ikke-tema selv om jeg driver nettsiden fallforebygging.no. Mandag var jeg raskt i jernvarebutikken og kjøpte brodder. Investeringen kom på skarve 69 kr. Jeg satt dem på fjellskoene allerede i butikken.

Tre dager senere kan jeg rapportere om en svært fornøyd broddbruker. Jeg har utfordret de med to-tre mil vandring i variert vinterføre; snø, is med snødekke og klink-is. Kun én gang har jeg merket tendens til å gli. Broddene har ført til langt raskere gange enn normalt under slike usikre underlag. Dessuten har jeg følt meg svært trygg. En betydelig øket livskvalitet i vinterkulda.

Et fall får ofte negative konsekvenser selv for de som unngår brudd. Angst, immobilitet og kanskje øket isolasjon.

Så er det er skremmende når statistikken forteller at hver femte over 65 år som får hoftebrudd, er død ett år senere. Det bør være en vekker til barn som ønsker sine foreldre en god alderdom.

Mine brodder kostet altså det samme som en pølse i brød med litt garnityr. Så om broddene et utslitt når snøklokkene blomstrer, er det en svært god årlig investering. Du får kjøpt brodder bl.a i sko- og sportsbutikker, jernvarehandel og på nettet. Her på ytre Vestlandet er snø og is blitt en sjeldenhet. Da varer kanskje broddene i flere år. Brodder må være noe av den rimeligste investeringen for et tryggere og bedre liv for de fleste aldersgrupper.

Jeg legger ved et par broddtester.

Den Norske Turistforening

Din side

Kanskje løp og kjøp blir feil ordspill på glatta, men bruk brodder!