Boligen

Det er en rekke "fallgruver" i hjemmet.

 • Baderom
 • Glatte gulv
 • Overmøblering
 • Løse tepper
 • Trapp
 • Høye skap
 • Hindringer på gulvet
 • Svak belysning
 • Kjæledyr (snublefare)

Fysiske

 • Redusert syn
 • Redusert muskelmasse
 • Ballanseutfordringer
 • Svimmelhet
 • Lavt blodtrykk
 • Kroniske sykdommer
 • Inkontinens
 • Urinveisinfeksjon
 • Underernæring

Psykiske

Personer med kognitiv svikt kan glemme tidligere fall og være mindre kritisk til potensielle farer i hjemmet.

Utendørs kan personer med demens i mindre grad ta hensyn til ustabile underlag, også is- og snødekte veier.

Forskning viser at eldre med depresjon faller hyppigere enn gjennomsnittet.

Medikamenter

Bivirkninger til en rekke medikamenter kan øke fallfaren, og kan økes betydelig dersom flere medikamenter i faregruppen er dosert.

 • Nevroleptica
 • Smertestillende
 • Blodtrykksmedikamenter
 • Polyfarmasi - inntak av mer enn fem medikamenter

Tidligere fall

The greatest predictor of a future fall is a previous fall.

- Chris Ray

Alkohol

Forskning viser at eldre sitt alkoholforbruket øker. Vaner fra yngre dager, generell god økonomi og relativ høy reisefrekvens er noen årsaker til øket konsum.

Det er grunn til å tro at øket ensomhetsfølelse i senioralderen kan generere øket alkoholinntak.

Les mer