Forskning viser at eldre sitt alkoholforbruket øker. Vaner fra yngre dager, generell god økonomi og relativ høy reisefrekvens er noen årsaker til øket konsum.

Det er grunn til å tro at øket ensomhetsfølelse i senioralderen kan generere øket alkoholinntak.

Sammenlignet med yngre virker det sannsynligvis at eldre personer blir raskere ustødige med lik promille.

Kombinert med redusert syn, redusert muskelmasse, inntak av flere medikamenter med ugunstige bivirkninger, kan selv en lav promille føre til fall.

[icon icon=icon-backward size=18px color=#000 ]